haqq-hesab

haqq-hesab
is. <ər.>
1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq-hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S. R.. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq-hesab düz gəlmədiyi üçün hirslənir, dodağını gəmirirdi. B. Bayramov.
2. Hesabat. . . Katib haqq-hesab məruzəsində Gülyanağın adını çəkdi, onu . . təriflədi. Ə. Vəl.. <Muxtar Şahinə:> Durub bir sənə də haqq-hesab verim? B. Bayramov.
3. Say-hesab. Professorun Mehman haqqında olan tərifləri haqq-hesaba gəlməz oldu. S. R..
◊ Haqq-hesab çəkmək – 1) hesabat tələb etmək; 2) hesablamaq, hesab etmək, saymaq. <Məzahir Qönçəyə:> Dünən də bir abbasımı kəsmisən, haqq-hesabı düz çək, sonrası yaxşı olmaz. B. Bayramov; 3) məc. qisas almaq, öc almaq, hesablaşmaq. O bizimlə haqq-hesab çəkir. – <Koroğlu:> Çək atları, yəhərlə, gedib, Həsən xanla haqq-hesabımızı çəkək. «Koroğlu». Haqq-hesabı çürütmək (üzmək) – 1) aralarında olan məsələni qəti həll edib qurtarmaq. <Cahandar ağa> Molla Sadıqla birdəfəlik haqq-hesabı çürütmək istəyirdi. İ. Şıxlı; 2) məc. əvəz çıxmaq, intiqam almaq, öc almaq, hesablaşmaq. <Ağagül Nəcəf bəyə:> Təəssüf ki, səninlə haqq-hesabı çürütməyə vaxt qalmadı, dayı! Ə. M.. Haqq-hesabını vermək – işdən qovmaq, çıxarmaq. <Yaşlı kişi:> Əgər həmin qulluqçu ikinci dəfə də belə bir unutqanlıq etsə idi, <tacir> haqq-hesabını verməklə «xoş gəldin» – deyib qovardı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — ə. 1) say, miqdar; 2) riyaziyyat elmlərindən biri; 3) haqq hesab, hesabat; 4) borc, verəcək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • haqq — 1. <ər.> 1. sif. Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. – Nahaq söz od vurar qəlbə, fəqət haqq söz keçər daşdan. S. V.. Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur. B. V.. // is. Ədalət, doğruluq, düzgünlük, düzlük, insaf. İnsafı tərk edib,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yövmülhesab — ə. «haqq hesab günü» bax: yövmülqiyam(ət) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yövməlhesab — ə. «haqq hesab günündə» bax: yövməlqiyam(ət) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ehtisab — ə. 1) hesab çəkmə, haqq hesab istəmə; 2) dəyərini təyin etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Al-Fatiha in different languages — Sura Al Fatiha ( ar. الفاتحة, The Opening ), is the first chapter of the Muslim holy book, the Qur an. Its seven verses are a prayer for God s guidance and stress the lordship and mercy of God. This chapter has a special role in traditional daily …   Wikipedia

  • kitab — ə. 1) müəyyən mətn yazılmış, ən azı 48 səhifədən ibarət cildlənmiş əsər; 2) yazı yazmaq, haqq hesab etmək üçün cildlənmiş böyük ölçülü dəftər; dəftərxana kitabı; 3) ədəbi və ya elmi əsər. Kitabi asimani Allah tərəfindən göydən nazil edilmiş üç… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bığyağı — is. dan. 1. Keçmişdə bığı yağlamaq üçün xüsusi yağlı maddə. 2. dan. zar. Cüzi rüşvət. Bığyağı vermək. – Kəndlilər əvvəlcə Əbdüləzəlin qapısında dayanıb, onunla haqq hesab etməli idilər. Yəni ona «bığyağı» verməli idilər. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəxşayiş — <fars.> bax bəxşiş. İnsaniyyətin mizanı səxavətdir, bəxşayişdir. N. V.. <Molla:> Yox, əxəvi, bəxşayiş tümən tümən, haqq hesab dinar dinar, – dedi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”